Seksueel geweld tegen jongeren


In 2022 zijn naar schatting ruim 95.000 meisjes (37,8%) en ongeveer 34.500 (13,4%) jongens met de leeftijd van 15 t/m 17 jaar slachtoffer geweest van een vorm van zedendelicten. Seksueel geweld lijkt vooral in deze leeftijdsgroep veel voor te komen.

Seksueel geweld is een overkoepelende term die gebruikt wordt voor alle seksuele handelingen die iemand gedwongen moet uitvoeren, ondergaan of zien. Een recente ontwikkeling is dat seksueel geweld zowel online als offline plaatsvindt. Hiervan komt seksuele intimidatie het meeste voor, namelijk 72.000 (28,5%) meisjes en 24.000 jongens (9,3%) in het jaar 2020. Andere veelvoorkomende vormen van seksueel overschrijdend gedrag zijn niet-fysieke seksuele intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen, en het maken van onvrijwillige naaktfoto’s. Ook fysiek seksueel geweld, zoals tegen de vrije wil zoenen of aangeraakt worden, valt onder deze vormen. Bovendien komt 35% van de jongeren van 13 t/m 17 jaar binnen vijf jaar opnieuw in beeld bij de politie als slachtoffer. In meer dan de helft van de gevallen gaat het dan wederom om een zedendelict. 

“Seksueel geweld tegen kinderen komt veel voor en heeft langdurige gevolgen voor het slachtoffer”, stelt Nationaal Rapporteur Rijken in haar rapport. “Daarbij is het verontrustend om te zien dat tieners relatief vaak opnieuw slachtoffer worden van een delict.” De gevolgen waar Rijken  over spreekt in haar rapport zijn onder andere PTSS, depressie, anxiety, schaamtegevoelens en een verminderd vertrouwen. Ook is de aangiftebereidheid onder slachtoffers van zedendelicten vrij laag, waardoor deze delicten vaak onbestraft blijven. 

Preventie is volgens Rijken van essentieel belang. Om deze reden wordt er veelvuldig gepleit voor seksuele voorlichting op middelbare scholen en aandacht voor hoe je met elkaar omgaat op seksueel gebied. Er is echter meer nodig om de cijfers van seksueel geweld onder jongeren naar beneden te halen. Uit het rapport blijkt namelijk dat er onduidelijkheden zijn naar welke specialist jongeren moeten voor dit soort problemen. Hierbij is het tijdig aankaarten van problemen van groot belang. Voor het aangeven van seksueel geweld kan je dit altijd melden bij de politie en/of slachtofferhulp. Ook voor meer informatie omtrent slachtofferschap van seksueel geweld kan je bij Centrum Seksueel Geweld terecht. Elke vermindering telt hier mee, want één slachtoffer minder is al een doel op zich.

Bronnen:

https://www.nji.nl/cijfers/seksueel-geweld 

https://nos.nl/artikel/2451550-aanpak-seksueel-geweld-tegen-jongeren-moet-beter-situatie-zorgelijk

https://centrumseksueelgeweld.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *