Criminaliteit in de studententijd


In vrijwel ieder studentenhuis staan ze: de gestolen verkeersborden en verkeerskegels. Na een avondje stappen worden ze in een dronken bui meegenomen. In Nederland worden jaarlijks 10.000 verkeersborden gestolen. Dit is natuurlijk gewoon strafbaar, wat betekent dat veel studenten zich schuldig hebben gemaakt aan een delict. De strafbare gedragingen van studenten beperken zich bovendien ook niet tot alleen maar het stelen van verkeersmaterialen. Studenten maken zich echt aan alle soorten delicten schuldig. Van uitgaansgeweld tot online fraude, wij studenten kunnen er wel wat van.

De exacte aard en omvang van de delicten die worden gepleegd in de studententijd is niet bekend. De politiecijfers zijn niet volledig door een laag oplossingspercentage en een lage aangiftebereidheid. Hierdoor is het lastig te concluderen welke delicten vooral door studenten worden gepleegd en in welke omvang dit gebeurt. Er bestaat nu eenmaal een groot dark number binnen de criminaliteitscijfers en cijfers over studenten die zich schuldig maken aan delicten vormen hier geen uitzondering op. Om toch enigszins een accuraat beeld te krijgen van het delinquente gedrag van studenten moet er daarom naar een variatie aan bronnen worden gekeken.

Politiecijfers en zelfrapportage
De age crime curve laat zien dat de meeste criminaliteit wordt gepleegd door een groep daders van een leeftijd tussen 12 en 23 jaar. Deze groep daders wordt vaak nog opgedeeld tussen minderjarige en jongvolwassen daders. De absolute piek van de age crime curve vindt plaats rond het negentiende levensjaar en bevindt zich dus onder de groep jongvolwassen daders. In 2020 waren 20 op de 1000 jongvolwassen geregistreerd als verdachten en 16 op 1000 jongvolwassen zijn veroordeeld voor een delict. Veel studenten bevinden zich in de leeftijdscategorie 19 tot 23 jaar en behoren daarmee ook tot de groep jongvolwassen daders, maar deze twee groepen hebben natuurlijk geen exacte overlap. Sinds 2007 heeft er een sterke daling plaatsgevonden wat betreft het aantal delicten dat gepleegd is door jongvolwassen daders. Grote kans dus dat wij ons als studenten ook beter zijn gaan gedragen. Bovendien maakt het opleidingsniveau van de studenten ook een verschil voor de kans op delinquent gedrag. Hoe hoger het opleidingsniveau van een student is, hoe kleiner de kans dat diegene zich schuldig maakt aan een misdrijf.

Veel studenten geven aan wel eens drugs te hebben gebruikt. Het gebruik van partydrugs als amfetamine en xtc is de afgelopen jaren ook sterk toegenomen. Drugsgebruik zelf is niet strafbaar, maar het bezit ervan wel. In Nederland heerst een gedoogbeleid voor kleine hoeveelheden softdrugs, maar het bezit van harddrugs is in zijn geheel verboden. Voordat (hard)drugs gebruikt kunnen worden, heeft iemand deze natuurlijk eerst op zak gehad en daarmee heeft deze persoon zich schuldig gemaakt aan een delict.

Onderzoek binnen studierichtingen
Uit zelfrapportage blijkt dat veel studenten die een ICT opleiding volgen zich schuldig maken aan crimineel gedrag. Uit het onderzoek bleek dat net iets meer dan de helft van de studenten had zich recentelijk nog schuldig had gemaakt aan cybercriminaliteit. De cyberdelicten die zij plegen variëren sterk. De studenten maken zich zowel schuldig aan cybercriminaliteit in ruime zin, als aan cybercriminaliteit in enge zin. Ook het benodigde niveau aan technische vaardigheden verschilt sterk binnen de delicten.

Scheikundestudenten of chemiestudenten zijn ook geliefd onder criminelen. Zij worden geronseld om onder andere te komen werken in xtc-labs wegens hun kennis. Wanneer zij eenmaal betrokken raken in deze wereld is het ook lastig voor hen om er weer uit te komen. Dit maakt dat de betrokken studenten zich langdurig schuldig maken aan het produceren van synthetische drugs. Ook studenten van andere opleidingen worden benaderd om te komen werken in de drugshandel. Zij worden vaker ingezet om als koerier te gaan werken. Ze worden verleid met de grote sommen geld die ze krijgen voor weinig werk.

Ook politiestudenten houden zich niet altijd aan de regels. Het aantal politiestudenten dat zich misdraagt is al jaren stabiel, maar de misdragingen worden wel erger. In de afgelopen jaren is steeds vaker sprake geweest van studenten die informatie uit de politiesystemen voor privédoeleinden gebruiken of deze lekken aan buitenstaanders. Studenten bij de politie hebben daarnaast vaak een andere kijk op drugsgebruik dan hun al afgestuurde collega’s. Drugsgebruik is in de maatschappij steeds meer geaccepteerd, maar binnen de politie is deze acceptatie er niet.

Slachtofferenquêtes
Op Nijmegen en Delft na, wordt Leiden door studenten als de meest veilige studentenstad ervaren. Dit lijkt een goede score, maar slechts 52% van de studenten zou Leiden als veilig of zeer veilig beschouwen. Deze onveiligheidsgevoelens onder studenten zijn er niet zomaar. Studenten zijn niet alleen dader van crimineel gedrag, maar ook slachtoffer. Bijna de helft van alle studenten is slachtoffer geweest van een misdrijf. Deze misdrijven variëren van geweldsdelicten tot vermogensdelicten. Ook worden veel studenten slachtoffer van seksueel geweld. Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat ruim één op de tien vrouwelijke studenten en één op de honderd mannelijke studenten slachtoffer is geworden van seksueel misbruik. In het verleden is er weinig onderzoek gedaan naar slachtofferschap onder seksueel geweld bij studenten, waardoor het lastig is om uitspraken te doen over de ontwikkeling van deze cijfers.

Bronnen:
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5234123/inleveractie-voor-gestolen-verkeersborden-door-studenten-dronten
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/onderwijs/7310543/250449/helft-ict-studenten-pleegt-online-delicten.html
https://studentenhuisvesting.incijfers.nl/mosaic/lms2021/1--huidige-studentenpopulatie-en-woonsituatie/#:~:text=De%20gemiddelde%20leeftijd%20van%20studenten,ouder%20dan%20de%20Nederlandse%20studenten.
https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2020/criminaliteit/#:~:text=Volgens%20voorlopige%20cijfers%20werden%20in,onder%20jongeren%20verschilt%20per%20gemeente.
https://longreads.cbs.nl/integratie-2020/de-rol-van-gezin-opleiding-en-migratieachtergrond-bij-veroordeelde-jongvolwassenen/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2898972/delft-en-leiden-in-top-drie-veilige-studentensteden
https://www.ad.nl/binnenland/misdragingen-politiestudenten-worden-steeds-ernstiger-grapperhaus-pijnlijk~a6f9f9ad/

Veilig uitgaan voor studenten: wat kunnen we doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *