CoDe Bovenal! Een geschiedenis van ieders favoriete studievereniging


CoDe Bovenal! Corpus Delicti! Een onderdeel van het CoDe-lied, maar ook de afsluiting van de Algemene Ledenvergadering (ALV), gezamenlijk met een shot jenever. In het kader van de Dies natalis die dit jaar voor het eerst gevierd zou worden, maar door de omstandigheden helaas niet door zal gaan, blikt de Alibi nog een keer terug op de geschiedenis van CoDe. Intussen is CoDe een bekende studievereniging in Leiden en ook in andere steden. Maar hoe is dat tot stand gekomen? 

2002, de eerste initiatieven voor een studievereniging voor criminologie in Leiden. Hierbij heeft het eerste bestuur hard gewerkt om eindelijk, in 2003, Corpus Delicti officieel op te richten. Dit betekende dat CoDe eindelijk een studievereniging was. De oprichting hield echter nog niet in dat de vereniging werd erkend door de faculteit. Deze erkenning liet nog 2 jaar op zich wachten, dit vond namelijk pas plaats in 2005.

Jan Dobbelaar, de eerste voorzitter van CoDe en medeoprichter, vertelde in de lustrumweek van CoDe hoe het eerste logo tot stand is gekomen. Corpus Delicti werd, zoals bekend, afgekort naar CoDe, waarna het idee voor een barcode ontstond. Barcode bevat ook nog het woord bar, wat weer verwijst naar de gevangenis. Uiteindelijk is er een foto gekozen van een barcode en is daar CoDe Leiden in geplaatst. Zie hieronder het eerste logo van CoDe.

De eerste begrotingen van CoDe hadden het over ongeveer 2.000 euro, nu gaan de begrotingen over bedragen van rond de 35.000 euro. De contributie was toen standaard 15 euro, waarbij je, zoals nu nog steeds het geval is, korting kreeg op studieboeken en mocht deelnemen met activiteiten. Het plan van CoDe was om minimaal één activiteit per maand te organiseren.

Ook de commissies en bestuursfuncties hebben veranderingen doorgemaakt. In 2007, het eerste lustrumjaar van CoDe, werden de Aquisitie, Almaniak (jaarboekcommissie) en een Uitwisselingscommissie opgericht. In 2008 kwam daar de CEL (onderwijsevaluatiecommissie) bij. Eén jaar later werd de Flyers en Belangrijke informatie (FBI) opgericht en weer een jaar later werd de CoDe-Sprinters Invasie (CSI) opgericht. In 2009 veranderden een aantal dingen binnen de bestuursfunctie, zo werd de bestuursfunctie Commissaris Onderwijs opgeheven en werden deze taken verdeeld onder Penningmeester en Secretaris. Ook werd de functie van Commissaris Activiteiten opgesplitst in Commissaris Activiteiten Formeel en Commissaris Activiteiten Informeel. In 2016 werden er echter weer grote veranderingen aangebracht en ontstond de verdeling van het bestuur, zoals deze nu is.

CoDe is de afgelopen jaren flink gegroeid, momenteel zijn er ongeveer 758 leden, terwijl dit in 2004 nog zo’n 84 leden was. Momenteel bestuurt het Zeventiende al sinds september de Vereniging en is het Achttiende Kandidaatsbestuur ook al bekend gemaakt. In 2023 zal CoDe alweer 20 jaar bestaan en haar lustrum vieren.

Bronnen:

De geschiedenis van CoDe

Over Ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *