Het Vredespaleis: de tempel van vrede en recht in Den Haag


Den Haag is het centrum van vrede en recht. Er zijn verschillende instanties voor de vrede en rechtsspraak in Den Haag gevestigd, zoals bijvoorbeeld het Binnenhof en de Ridderzaal. Het Vredespaleis neemt ook een prominente plaats in tussen deze instanties. Veel mensen weten echter niet precies wat het Vredespaleis nu precies is, dit terwijl het wel een belangrijke rol speelt in de rechtsspraak over de hele wereld en het elk jaar veel toeristen trekt.

In tijden van oorlog in de 19e eeuw dachten wereldleiders na over vrede. In 1899 werd er een Haagse Vredesconferentie gehouden met 26 verschillende landen onder leiding van Tsaar Nicholaas II. Er werd gesproken over ontwapening en eventuele internationale rechtsspraak. Het Permanente Hof van Arbitrage (PHA)  werd toen opgericht. Dit is één van de twee rechtsorganen die zich nog steeds in het Vredespaleis bevindt. Het PHA zorgt voor geschillenbeslechting tussen tenminste één land. De andere partij kan ook een bedrijf of individu zijn. De twee partijen benoemen allebei een arbiter (een scheidsman die tijdens een arbitrageproces een geschil beslecht) en deze arbiters benoemen een president. Op deze manier kan het geschil vreedzaam worden opgelost.

Het tweede rechtsorgaan dat zich in het Vredespaleis bevindt is het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van de Verenigde Naties. Dit is het enige orgaan van de VN buiten New York. Het ICJ heeft als rol om geschillen te beslechten tussen landen. De voertaal van de rechtszaken zijn Engels en Frans. Ook geeft het ICJ op verzoek advies aan de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Wat ook leuk is, is dat de rechtszaken openbaar voor het publiek zijn. Je zou dus een zaak die het ICJ behandelt kunnen bijwonen als je dat interessant vindt. De rechtszaken interesseren niet alleen Nederlandse inwoners. De zaken trekken mensen van over de hele wereld. Er was laatst een rechtszaak tussen Myanmar en Gambia over de genocide van de Rohingya. Dit is een islamitisch volk dat door militairen in Myanmar werd vermoord. De gemoederen liepen hoog op en buiten stond het vol met demonstranten en pers van over de hele wereld.

Het Vredespaleis heeft niet alleen een rol in de (internationale) rechtsspraak, maar het Vredespaleis heeft ook veel kunststukken. Dit komt doordat de landen die betrokken waren bij de opbouw en de opening allemaal een kunststuk of bouwmateriaal hebben geschonken. Het Vredespaleis staat dus vol met geschenken van over de hele wereld. De Wereldvredesvlam staat bij de toegangshekken voor het paleis. Deze vlam staat altijd aan en op deze manier wordt er symbolisch aandacht gevraagd voor vrede.

Het Vredespaleis heeft dus een grote rol in de internationale rechtsspraak. Dit is interessant voor zowel rechtenstudenten als criminologiestudenten. Het is ook niet zo gek dat de Haagse Academie van Internationaal Recht zich ook op het terrein van het Vredespaleis bevindt. De jaarlijkse cursussen trekken dan ook rechtenstudenten van over de hele wereld. Het is natuurlijk extra interessant dat je je dan vlakbij twee rechtsorganen bevindt waar het recht daadwerkelijk wordt gesproken.

Bronnen:

https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/procesrecht/arbiter/

https://historiek.net/de-geschiedenis-van-het-vredespaleis-i/21005/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/internationaal-gerechtshof-myanmar-moet-verdere-genocide-rohingya-voorkomen~b56941dc/

http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten/carnegieplein-1-en-2

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vredespaleis

Voorpagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *