Podcast De Criminoloog


Er is tegenwoordig geen tekort aan boeken, series, films en podcasts over criminaliteit en misdaad. Dat roept dan ook de vraag op: waarom zijn we zo geobsedeerd door true crime?

Volgens Scott Bonn, hoogleraar criminologie aan de Drew University en auteur van het boek ‘Why We Love Serial Killers’, brengt echte misdaad de meest krachtige emotie in ons los: angst. Dit is een van de belangrijkste redenen voor de enorme populariteit van misdaadromans, tv-series en podcasts. Men ziet dit als een manier om hun angst onder ogen te zien zonder daadwerkelijk het gevaar of trauma daarvan te hoeven ervaren. Op deze manier worden mensen op een gecontroleerde manier blootgesteld aan angst en worden onbewust bepaalde strategieën en coping-mechanismen ontwikkeld indien zich een soortgelijke situatie zou voordoen.

Ook kwam uit een studie van Vicary en Fraley (2010) naar voren dat vrouwen meer aangetrokken werden tot echte misdaadboeken die tips bevatten over hoe zij zich tegen een aanvaller konden verdedigen dan mannen. Vrouwen waren bovendien meer geïnteresseerd in boeken die informatie bevatten over de motieven van de moordenaar en zij selecteerden vaker boeken met een vrouwelijk slachtoffer. Volgens de onderzoekers was dit logisch, aangezien eerder onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen banger zijn dan mannen om slachtoffer te worden van een misdrijf en deze boeken vrouwen kunnen helpen bij het overleven en voorkomen van een misdrijf.

Nu zullen sommige van jullie er al over hebben gehoord, maar anderen wellicht nog helemaal niet. Twee studenten, Joël Zuidema en Matteo Pajonk, zijn namelijk enige tijd geleden begonnen met hun eigen podcast over criminologie genaamd ‘De Criminoloog’. Hierin laten zij verschillende onderzoekers op het gebied van criminologie aan het woord om over hun onderzoek(en) te vertellen. Enkele van de personen die te gast zijn geweest zul je mogelijk kunnen kennen vanuit de opleiding criminologie (zie het overzicht hieronder).

De kans is groot dat je wellicht al van enkele andere podcasts wat betreft criminologie en criminaliteit hebt gehoord, maar dit is dé allereerste Nederlandse criminologische podcast.

Het voornaamste doel van de podcast is, zoals zij zelf zeggen, om op deze manier de grens tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk iets te vervagen. Ook hopen zij het grote publiek te kunnen bereiken met de interessante thema’s die de criminologie te bieden heeft. Het mogen dan geen verhalen over true crime zijn, toch zijn de onderwerpen die aan bod komen enorm interessant.

Elke aflevering duurt tussen de 30 en 60 minuten. Dit is dus de ideale manier om een pauze te nemen tijdens het studeren, maar tegelijkertijd toch bezig te zijn met criminologisch relevante thema’s.

Hieronder een klein overzicht van de afleveringen tot nu toe.

Aflevering 1 – Jennifer Doekhie
In de eerste aflevering vertelt Jennifer Doekhie over haar kwalitatieve onderzoek waarin zij langgestrafte gedetineerden heeft gevraagd naar hun motivatie om te stoppen (of juist door te gaan) met criminaliteit.

Doekhie, J. V. O. R. (2019). Dimensions of desistance: a qualitative longitudinal analysis of different dimensions of the desistance process among long-term prisoners in the Netherlands (Doctoral dissertation).

Aflevering 2 – Roosmarijn van Es
De tweede aflevering van de podcast is met Roosmarijn van Es. Hierin vertelt zij over haar onderzoek naar de invloed van Pro Justitia rapportages op rechterlijke beslissingen.

Aflevering 3 – Anneke Koning
De derde aflevering met Anneke Koning gaat over kindersekstoerisme. Zij vertelt over de diverse groep daders van kindersekstoerisme en hoe de overheid deze vorm van criminaliteit kan aanpakken.

Koning A. & Rijksen-van Dijke L. (2016), Kindersekstoeristen: Een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van (Nederlandse) daders. Leiden: Politie en Wetenschap.

Aflevering 4 – Anne van Uden
Tijdens deze aflevering komt Anne van Uden aan het woord. Zij heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van jeugdgroepen en ‘goed’ politiewerk door daadwerkelijk op pad te gaan met de politie.

Uden, A. V. (2019). Jeugdgroepen en 'goed' politiewerk. Een empirisch onderzoek naar de aanpak in Nederland. Den Haag: Boom Juridisch.

Aflevering 5 – Duvan Couvée
In de vijfde aflevering komt geen onderzoeker aan het woord, maar een ex-gedetineerde. Duvan Couvée heeft zelf meer dan een jaar vastgezeten voor drugssmokkel. In de gevangenis besloot hij het roer om te gooien en nu is hij een succesvolle ondernemer met een eigen bedrijf in duurzame sportkleding. In deze aflevering vertelt hij hierover en de moeilijkheden die ex-gedetineerden ervaren om terug de maatschappij in te komen.

 Aflevering 6 – Joni Reef
De zesde aflevering met Joni Reef gaat over haar onderzoek naar de rol van vaders in detentie. De zorgtaak van vaders blijft vaak nog onderbelicht, terwijl het belangrijk is dat vaders contact blijven houden met hun kinderen als zij in de gevangenis zitten.

Reef, J., Ormskerk, N., & Es, L. V. (2018). Aandacht voor vaderschap in de gevangenis: Evaluatie van de Exodus-workshop Vrij Verantwoord Vaderschap. Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging97, 12.

 Aflevering 7 – Congres Cybercrime RPC Noord-Holland
Deze aflevering is opgenomen op het congres “Out of Business” van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland. Hier komen o.a. een burgemeester, een teamchef van de politie en een projectleider cybercrime en digitale criminaliteit van het regionale samenwerkingsverband ‘Noord-Holland Samen Veilig’ aan het woord.

De afleveringen van de podcast zijn te beluisteren via Spotify, Deezer, Apple Podcasts en Google Podcasts. Verder kun je de podcast volgen via Instagram, Facebook en Twitter of een bezoek brengen aan hun website.

Bronnen:

http://www.podcastdecriminoloog.nl/de-criminoloog/

https://backtracks.fm/blog/heres-why-people-love-true-crime-podcasts/

https://www.mentalfloss.com/article/559256/why-we-love-true-crime

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *