Criminelen op twee wielen


‘Politie vindt zware explosieven bij No Surrender-lid’, ‘Motorbendes gelinkt aan smokkel huiden beschermde diersoorten’. ‘Nog zeven mannen vast na invallen bij Hells Angels’. ‘No Surrender-lid uit Assen aangehouden voor geweldsincidenten’. Dit zijn slechts enkele nieuwskoppen van begin 2018. In al deze berichten ging het over criminaliteit in combinatie met motorbendes. Hoe zit het nou precies met motorbendes en hun betrokkenheid bij criminaliteit?

Eén procent

Nederland heeft een aantal 1%-motorclubs. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de Hell’s Angels, Satudarah, Trailer Trash en No Surrender. De term één procent komt van de voorzitter van de American Motorcycle Association uit 1947. Volgens hem zijn 99% van de motorrijders rechtschapen burgers en slechts 1% outlaw bikers. Sindsdien wordt de term gebruikt door clubleden die zich niet willen conformeren aan de burgermaatschappij. De  leden van de Nederlandse 1%-clubs presenteren zich als moderne outlaws en zijn in het verleden vaak in verband gebracht met georganiseerde vormen van criminaliteit.

Georganiseerde criminaliteit

Internationaal zijn (leden van) 1%-motorclubs in verschillende opsporingsonderzoeken in verband gebracht met diverse vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals wapenhandel, drugshandel, afpersing, illegaal gokken en gedwongen prostitutie. In Nederland zijn er verschillende voorbeelden van clubs die in verband worden gebracht met criminaliteit. Zo werden de Hell’s angels beticht van wapenhandel en protectiepraktijken op de Amsterdamse Wallen. Satudarah werd in verband gebracht met georganiseerde hennepteelt en handel. De Trailer Trash Travellers zouden zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing en overtreding van de wapenwet. Betrokkenheid bij georganiseerde misdaad wordt door 1%’ers zelf echter altijd ontkend.

Conservatief of radicaal

Leden van 1%-motorclubs kunnen in twee groepen worden verdeeld: conservatieven en radicalen. Conservatieven voelen zich aangetrokken tot de vrijbuitermentaliteit en de kameraadschap binnen de club. Radicalen zijn diep betrokken bij criminaliteit. Binnen een club kunnen zowel conservatieven als radicalen voorkomen, na verloop van tijd zal een van beide typen echter de overhand krijgen. Het accepteren van het dominante perspectief wordt dan een voorwaarde voor lidmaatschap.

Criminele carrière

De verwachting van de criminele carrière van nieuwe leden kan uiteen lopen. Enerzijds staat het gewelddadige imago van 1%-motorclubs centraal. Voor actieve criminelen is dit imago een goede reden om zich aan te sluiten bij een motorclub, op die manier krijgen ze namelijk toegang tot criminele activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen. Ook vanuit de motorclub zelf is het aantrekkelijk om criminelen bij de club te betrekken om op die manier hun imago te versterken. Anderzijds kan het voor motorclubs ook interessant zijn om mensen zonder strafblad aan te trekken. Deze mensen bezitten misschien wel kennis over of toegang tot bepaalde zaken die voor een motorclub van belang kunnen zijn.

Leden

Het gemiddelde lid van een 1%-motorclub is een 44-jarige man die in Nederland is geboren. Het merendeel van de bij de politie bekende leden heeft een strafblad. Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de zaken blijkt dat 45,1% tenminste één keer veroordeeld is voor een vermogensdelict, 47,3% voor een geweldsdelict en 22,6% voor ten minste één overtreding van de Opiumwet. De leden met een strafblad kwamen voor het eerst in aanraking met justitie toen ze gemiddeld 29 jaar oud waren. Slechts 10,5% van de veroordeelde clubleden kwam voor zijn 18e in aanraking met justitie. Maar liefst 47,7% werd pas na hun 30e voor het eerst veroordeeld. Het lijkt er dus op dat leden pas beginnen met hun criminele carrière als ze al bij de motorclub zitten.

 

 

 

 

 

Motorbendes zijn dus een groot probleem in Nederland. Niet alleen de bendes worden in verband gebracht met criminaliteit, ook de leden als individu maken zich schuldig aan verschillende delicten. De overheid is hard bezig met het vinden van een oplossing voor dit probleem. We zullen moeten afwachten hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen.

Bronnen: https://www-bjutijdschriften-nl.ezproxy.leidenuniv.nl:2443/tijdschrift/tijdschriftcriminologie/2014/3/TvC_0165-182X_2014_056_003_001.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *