‘Gitmo is killing me’ – Deel II


Uit het eerste deel van ‘Gitmo is killing me’ (23 november 2016) bleek dat veel gedetineerden daar vastzitten voor onbepaalde tijd. Daarnaast was te lezen dat ze geïsoleerd en onder vermeende wrede en vernederende omstandigheden gevangenzitten. Dit ondermijnt het internationaal recht. Wat kan er dan aan gedaan worden om te voorkomen dat Guantanamo Bay het internationale recht ondermijnt? Het sluiten van de gevangenis zou het probleem geheel oplossen. President Bush was aan de leiding toen de gevangenis werd geopend. Hij zorgde ervoor dat hij een akkoord kreeg in september 2006 voor de legalisering van het berechten van gedetineerden door de Militaire Commissies.

Wat heeft zijn opvolger Obama ondernomen om Guantánamo Bay te sluiten? Obama beloofde zijn stemmers in 2008 dat hij de gevangenis zou sluiten. Hij wilde dit realiseren binnen één jaar. Er zaten op dat moment nog 200 gevangenen vast. De doelstelling werd niet behaald, maar er werden wel veel gevangen vrijgelaten of overgebracht naar andere landen. In februari afgelopen jaar heeft Obama een plan gestuurd naar het Congres voor de sluiting van de gevangenis voor het einde van zijn ambtstermijn in 2017. Obama wilde de gevangenen op het eigen Amerikaanse grondgebied opvangen, maar het door de Republikeinen gedomineerde Congres wilde dat geen enkele verdachte voet op Amerikaanse bodem zet.

Het is Obama dus niet gelukt om de gevangenis te sluiten. Hij heeft wel vorderingen gemaakt met betrekking tot het aantal gedetineerden op Guantánamo Bay. De hoeveelheid gevangenen is namelijk gedaald van 200 naar 41, wat een afname is van bijna 80%. De sluiting van Gitmo is echter gefaald, omdat de president tegenwerking ondervond van Congresleden. Obama heeft zich hierover uitgesproken: “er zijn gewoon geen andere argumenten dan politieke argumenten voor het feit dat het gevangenenkamp op Cuba nog niet is gesloten”.

Nu Donald Trump de komende vier jaar president van de Verenigde Staten zal zijn, kan Obama niets meer betekenen voor een eventuele sluiting van Guantánamo Bay. Wat zal Trump doen aan de situatie? Hij wil de gevangenen die daar nu nog vastzitten houden en het kamp blijft open. We zullen zien wat er de komende jaren gaat gebeuren met betrekking tot het beruchte gevangenenkamp...


Bronnen:
Amnesty International (z.j.). Guantánamo Bay en de mensenrechten. Geraadpleegd op 23 januari 2017 via https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/guantanamo-bay-en-de-mensenrechten.

Hoogstraten, D. van. (11 januari 2012). Waarom is het Obama niet gelukt Guantánamo te sluiten? Volkskrant. Geraadpleegd op 23 januari 2017 via http://www.volkskrant.nl/buitenland/waarom-is-het-obama-niet-gelukt-guantanamo-te-sluiten~a3115100/.

NOS. (19 januari 2017). Obama haalt op valreep uit naar Congres over Guantánamo Bay. Geraadpleegd op 23 januari 2017 via http://nos.nl/artikel/2153868- obama-haalt-op-valreep-uit-naar-congres-over-guantanamo-bay.html.

Verhulsdonk, I. (19 maart 2015). Spijtoptant Obama: “Ik had Guantánamo Bay liever meteen gesloten”. HP/De Tijd. Geraadpleegd op 23 januari 2017 via http://www.hpdetijd.nl/2015-03-19/opmerkelijk-obama-guantanamo-bay-liever-meteen-gesloten/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *