Kunnen ze het nog? Je ouders terug in de collegebanken


 

Op 1 december was het dan eindelijk zover: de ouderdag! Alle ouders mochten een kijkje komen nemen op het KOG, de plek waar hun studerende kind al een aantal maanden/jaren rondloopt. Het programma zag er goed uit, dus het beloofde een leuke avond te worden. Bij binnenkomst werd iedereen welkom geheten door het CoDe bestuur en doorverwezen naar de kantine van het KOG. Daar stonden de koffie, thee en koekjes al klaar. Terwijl de ouders genoten van het warme welkom, keken de studenten nieuwsgierig om zich heen. Welke ouders horen bij welke student?

Na een welkomstpraatje van Femke (red. Penningmeester & Vice Voorzitter CoDe bestuur) kon de avond dan echt beginnen. Prof. dr. Mr. Arjan Blokland trapte de avond af met een interessant college over de levensloop van criminologie. Hij gaf het publiek een kijkje in het volwassen leven van mensen die vroeger in een justitiële inrichting hebben gezeten. Zijn presentatievaardigheden in combinatie met de filmpjes die hij liet zien maakte dat iedereen zijn aandacht tot het einde vast wist te houden! Na dit eerste mini-college volgde Dr. Mr. Maarten Kunst met een college over de victimologie. In zijn college maakte hij duidelijk waarom de victimologie zo belangrijk is voor de criminologie. Ook dit onderwerp viel weer goed in de smaak bij de ouders.

Na een korte pauze brak alweer het laatste mini-college van de avond aan, gegeven door PhD kandidaat Babette van Hazebroek (ook wel bekend van het vak rechtspsychologie). Zij liet de verschillende criminologische theorieën de revue passeren en maakte van haar presentatie een interactief spektakel door het publiek via hun telefoon actief deel te laten nemen aan het college.

Na afloop was er nog de gelegenheid om na te praten over de avond onder het genot van een drankje en een hapje. Een groot aantal van de ouders maakte hier dankbaar gebruik van en kletste nog even met hun kind en het bestuur. Rond half 11 was de avond dan echt ten einde en moest iedereen het KOG verlaten. De ouders hebben een goed beeld van de opleiding gekregen en genoten van de leuke avond. CoDe, bedankt voor het organiseren!

Hoe goed de ouders daadwerkelijk hebben opgelet bleek een dag later, toen Madelein haar ouders onderwierp aan een aantal vragen:

Hoe vonden jullie de ouderavond?
We vonden het heel interessant om op deze manier ons een keer te verdiepen in een drietal aspecten van de criminologie. Daarnaast hebben we een indruk gekregen waar onze dochter de gehele dag mee bezig is (als ze studeert!) Het waren interessante onderwerpen en het was super georganiseerd!

Waar zouden interventies op gericht moeten zijn, zodat er minder jongeren in justitiële inrichtingen komen te zitten en ook wanneer ze uit deze inrichtingen komen, waar moeten we dan op letten? (zoals bijvoorbeeld werk)
Wij hebben begrepen dat vooral het werken aan sociale vaardigheden een belangrijk onderwerp is zowel voor preventie als re-integratie. Het hebben van werk en een stabiele sociale omgeving zijn aspecten die een rol spelen. Interventies zouden gericht moeten zijn om de jongeren nuttige en sociale dingen te laten doen tijdens hun jeugd zodat ze niet in de foute omgevingen komen. Denk dan bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Als ze uit de inrichting komen kunnen de interventies gericht worden op het zorgen voor een goede sociale bodem en ze integreren in de samenleving.

Wat is een slachtoffer precies?
Een slachtoffer is een persoon die schade ondervindt aan de daden van een ander. Er zijn een aantal definities en voorbeelden langs gekomen. Het blijkt dat het nog niet zo makkelijk te omschrijven is. Het kan zijn dat door de daden lichamelijk en/of psychisch letsel optreedt bij de persoon die schade ondervindt.

In hoeverre hebben biologische aspecten invloed op criminele delicten en waarom? 
Biologische aspecten zijn van invloed op de manier waarop mensen reageren in situaties. Toename van agressie is hier een voorbeeld van. Door een lage emotionele en/of intellectuele intelligentie kan een persoon overgaan tot criminele delicten omdat ze de gevolgen van de daden niet overzien.

De ouders van Madelein hebben, zo blijkt, heel goed opgelet. Het was dus niet alleen een leuke avond, maar ook nog zeer leerzaam! Wij vonden het een zeer leuke avond en het was super om te laten zien waar we mee bezig zijn! Ook willen we de ouders van Madelein bedanken voor het beantwoorden van de vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *